16 wrzesień, 2014

 

Do projektu Nowa szansa - lepsze zycie! dołączyła już kolejna grupa szkoleniowa gr. VII "Magazynier z obsługą wózka widłowego". Uczestnicy przeszli całą ścieżkę spotkań tj. analizę predyspozycji zawodowych, poradnictwo zawodowe z indywidualnym planem działania, indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, a następnie trening interpersonalny oraz pośrednictwo pracy. Obecnie kursanci uczęszczają na szkolenie zawodowe z zakresu tematyki pracy na stonowisku magazyniera oraz obsługi wózka widłowego. Wszystkie zajęcia mają miejsce w Kędzierzynie-Koźlu.

04 sierpień, 2014

 

Z przyjemnością informujemy, że gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” rozpoczęła 4-o miesięczne staże zawodowe.

Informujemy również, że gr. VI „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w dniach 23.07 – 25.07.2014 odbyła indywidualne zajęcia – Pośrednictwo pracy. Na spotkaniu z pośrednikiem pracy uczestnicy poruszali takie tematy jak: zasady i metody pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą, autoprezentacja i budowanie pozytywnego wizerunku.

W najbliższym czasie gr. VI „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” rozpocznie szkolenie zawodowe, które będzie miało miejsce w Kędzierzynie-Koźlu.

Poniżej nasi słuchacze podczas zajęć praktycznych – Trening interpersonalny.

01 lipiec, 2014

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30.06.2014 w Jasienicy Dolnej zakończyło się szkolenie zawodowe gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”. Tego dnia wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Informujemy, że gr. V „ Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w najbliższym czasie rozpocznie 4-o miesięczne staże zawodowe.

W dniach 02.07.2014 – 10.07.2014 gr. VI „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” odbędzie zajęcia – Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz trening interpersonalny w Kędzierzynie-Koźlu, które poprowadzi trenerka Jadwiga Litwin.

20 czerwiec, 2014

 

Z radością informujemy, że gr. V „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w dniu 18.06.2014 zakończyła szkolenie zawodowe. Wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego uzyskując pozytywny wynik.

Poniżej mogą Państwo obejrzeć zdjęcia gr. V z wizyty w Urzędzie Miejskim w Nysie. Grupę oprowadzał Sekretarz gminy Pan Michał Baziuk.Informujemy również, że gr. VI „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w dniach 23.06 – 26.06.2014 odbędzie zajęcia PORADNICTWO ZAWODOWE Z IPD w Kędzierzynie – Koźlu, które poprowadzi doradca zawodowy Pani Izabela Rudzińska.

13 czerwiec, 2014

 

Miło nam poinformować, że na terenie Kędzierzyna-Koźla zrekrutowana została VI grupa szkoleniowa „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”. W najbliższym czasie wszyscy uczestnicy wezmą udział w usługach jakie zapewniamy w ramach projektu: poradnictwo zawodowe z IPD, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, pośrednictwo pracy.

Informujemy również, że nadal trwa szkolenie zawodowe gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w Jasienicy Dolnej. Na chwilę obecną uczestnicy wyrażają zadowolenie z przebiegu i organizacji zajęć.
Termin zakończenia szkolenia oraz egzaminu został przewidziany na 30.06.2014 r. Gorąco liczymy na 100% zdawalność.

Oto nasi słuchacze podczas zajęć praktycznych.Mamy zaszczyt poinformować, że w najbliższym czasie uruchamiamy VII grupę szkoleniową „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w Biurze projektu w Głubczycach, ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce. Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 77 437 58 55 lub 883 331 410.

27 maj, 2014

 

Informujemy, że wszyscy uczestnicy gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” zdali pozytywnie egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W chwili obecnej cała grupa rozpoczęła 4-o miesięczny staż zawodowy.

Informujemy również, że gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w dniu 29.05.2014 rozpoczyna część praktyczną szkolenia w Jasienicy Dolnej.

W dniu 19.05.2014 gr. V „ Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” rozpoczęła szkolenie zawodowe.

Program jaki będzie obejmował na zajęciach: Organizacja pracy biurowej, przepływ informacji, zasady efektywnej komunikacji, zagadnienia prawne, obsługa urządzeń biurowych i komputera, obsługa programu Płatnik, list pracowników i płac oraz deklaracji ZUS i PIT.

Szkolenie potrwa do 18.06.2014.

Raport z ankiet dla grupy III

06 maj, 2014

 

Miło nam poinformować, iż gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w dniu 05.05.2014 zakończyła szkolenie zawodowe. Wszyscy uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego, który odbędzie się 09.05.2014 w Nysie.

Informujemy również, że gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” od dnia 15.05.2014 rozpocznie szkolenie zawodowe. Program będzie obejmował następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy, materiały do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, spawalność stali, przegląd procesów spawania. Szkolenie podzielone jest na cześć teoretyczną oraz praktyczną.

W dniach 07.05 – 09.05.2014 gr. V „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” odbędzie indywidualne zajęcia -Pośrednictwo pracy, które poprowadzi pośrednik Marek Cylny. Na zajęciach każdy z uczestników nauczy się prawidłowego przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych takich jak CV oraz list motywacyjny.

18 kwiecień, 2014

 

Informujemy, że gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” w dniach 24.02.2014 – 26.03.2014 odbyła część teoretyczną szkolenia. Program obejmował następujące zagadnienia: Zadania i procesy gospodarki magazynowej, obsługa komputera i systemów komputerowych, wiadomości o dozorze tech., budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków, ładunkoznawstwo.

Od dnia 31.03.2014 gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” rozpoczęła praktyczną naukę jazdy i manewrowania. Zajęcia odbywają się indywidualnie, na każdego uczestnika szkolenia przewidziano 15 godzin praktyk.Informujemy również, że gr. V „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa – lepsze życie!” w dniu 11.04.2014 odbyła zajęcia grupowe – Trening interpersonalny, który poprowadziła psycholog Jadwiga Litwin. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zainteresowaniem tematem zajęć.Kolejną ścieżką uczestnictwa w projekcie będą zajęcia – Pośrednictwo pracy, które poprowadzi pośrednik Marek Cylny.

07 kwiecień, 2014

 

W ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”, gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w dniu 28.03.2014 odbyła zajęcia grupowe - trening interpersonalny, podczas którego uczestnicy rozwijali swoje umiejętności i zachowania komunikacyjne. Trening prowadziła psycholog Jadwiga Litwin.W dniach 25.04.2014, 28.04.2014 – 30.04.2014 gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” odbędzie pośrednictwo pracy, które poprowadzi pośrednik Marek Cylny. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę w zakresie prawidłowego przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Informujemy również, że gr. V „ Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” odbyła indywidualne zajęcia - Poradnictwo zawodowe z IPD. Poradnictwo służyło nabyciu umiejętności i wiedzy w zakresie wyznaczania ścieżki zawodowej.

Kolejną ścieżką uczestnictwa w projekcie są indywidualne spotkania w ramach Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, które przewidziano w dniach 07.04 – 10.04.2014 oraz trening interpersonalny w dniu 11.04.2014.

Miło nam poinformować, że trwa rekrutacja do kolejnej grupy szkoleniowej w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” na szkolenie „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługa kasy fiskalnej”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem projektu w Głubczycach przy ul. Wodna 7, nr tel. 77 437 58 55, adres e-mail: glubczyce@consultor.pl.

18 marzec, 2014

 

Informujemy, że w dniach 24.03.2014 – 27.03.2014 w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” odbędzie indywidualne spotkania z poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego w Nysie. Dla każdego z uczestników szkolenia przewidziano 2 godziny spotkania z psychologiem Anną Szczepińską. Wszyscy beneficjenci odbędą również jednodniowe zajęcia grupowe w ramach treningu interpersonalnego w dniu 28.03.2014 w Nysie.

Spotkania będą obejmować tematykę wsparcia psychospołecznego mającego na celu podniesienie umiejętności społecznych. Zagadnienia jakie będą omawiane to skuteczna komunikacja, sposoby radzenia sobie ze stresem, umiejętność asertywnego zachowania, umiejętność wyznaczania celów.

Informujemy również, iż zrekrutowana została gr. V „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” projektu „Nowa szansa-lepsze życie” na terenie Nysy.

05 marzec, 2014

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż zrekrutowana została gr. IV „Spawacz metodą MIG/MAG” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”. W dniach 24.02.2014 i 25.02.2014 odbyła się analiza predyspozycji zawodowych z doradcą zawodowym, w których wzięło udział 14 osób, z czego do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób. Kolejną ścieżką uczestnictwa w projekcie będą indywidualne spotkania w ramach usługi doradczej - Poradnictwo zawodowe z IPD. Spotkanie odbędzie się w dniach od 10.03.2014 do 12.03.2014 w Nysie. Spotkania zawierać będą tematykę dotyczącą analizy potrzeb i celów zawodowych beneficjentów.

17 luty, 2014

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż 24.02.2014 gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” rozpocznie szkolenie zawodowe w Nysie. Zakres zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia: zadania i procesy gospodarki magazynowej, budowa wózka, wiadomości o dozorze technicznym, czynności operatora przy obsłudze wózka, ładunkoznawstwo. Kursanci odbędą również zajęcia z praktycznej nauki jazdy i manewrowania.

Informujemy, że w ramach projektu „Nowa szansa – lepsze życie!” na chwile obecną zebraliśmy wystarczającą ilość chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu „Spawacz metodą MIG/MAG”.

23 styczeń, 2014

 

Miło nam poinformować, że w dniu 22.01.2014 gr. II „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” zakończyła szkolenie zawodowe. Cała grupa 11-o osobowa przystąpiła do egzaminu otrzymując wynik pozytywny.

Raport z ankiet dla grupy II

15 styczeń, 2014

 

W ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”, gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w dniach 07.01.2014 - 10.01.2014 odbyło się indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne z uczestnikami szkolenia prowadzone przez psycholog Annę Szczepińską. Wszyscy kursanci wzięli również udział w zajęciach grupowych – treningu interpersonalnym, podczas którego uczestnicy rozwijali i doskonalili swoje umiejętności i zachowania komunikacyjne. Uczestnicy mieli również okazję odkryć informacje o swoim funkcjonowaniu w grupie. Trening prowadziła pani psycholog Jadwiga Litwin w dniu 13.01.2014 w Nysie.

27 grudzień, 2013

 

Raport z ankiet dot. gr. I „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac”

18 grudzień, 2013

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż zrekrutowana została gr. III „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”. W dniach 13.12.2013 i 16.12.2013 odbyła się analiza predyspozycji zawodowych z doradcą zawodowym, w których wzięło udział 14 osób, z czego do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób. Kolejną ścieżką uczestnictwa w projekcie będą indywidualne spotkania w ramach usługi doradczej - Poradnictwo zawodowe z IPD. Spotkanie te odbędą się w dniach od 18.12.2013 do 20.12.2013 w Nysie. Spotkania zawierać będą tematykę dotyczącą analizy potrzeb oraz indywidualnej oceny zawodowej.

Informujemy również, iż 04.12.2013 gr. I „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!” zakończyła szkolenie zawodowe. Wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

09 grudzień, 2013

 

Miło nam poinformować, że w dniach 04.12.2013-06.12.2013 w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”, gr. II „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” odbyły się indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy, które poprowadził pośrednik Tadeusz Ruksza.

Informujemy również, że w dniu 09.12.2013 rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej”, które poprowadzi trener Maria Głowacka. Zakres tematyki zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia: organizacja sprzedaży, telemarketing, zachowania konsumenckie, prowadzenie sprzedaży przy użyciu komputerowych urządzeń, obsługa kas fiskalnych, fakturowanie.

26 listopad, 2013

 

Informujemy, że w dniach 18.11-21.11.2013 w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie” , gr. II „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” odbyło się indywidualne spotkanie psychologiczne i psychospołeczne prowadzone przez psycholog Annę Szczepińską. Wszyscy uczestnicy szkolenia wzięli również udział w zajęciach grupowych – treningu interpersonalnym, podczas którego uczestnicy rozwijali i doskonalili swoje umiejętności i zachowania komunikacyjne. Trening prowadziła pani psycholog Jadwiga Litwin w dniu 25.11.2013.

07 listopad, 2013

 

W ramach projektu „Nowa szansa lepsze życie!”, grupa II „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” w dniach 04.11-06.11.2013 odbyły się indywidualne spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego z tworzeniem IPD. Podczas spotkań doradca skoncentrował się na przeanalizowaniu potrzeb, preferencji i celów zawodowych beneficjentów, a także omówieniu ich cech osobowości i predyspozycji w kontekście przyszłej pracy (tj. mocnych i słabych stronach, oczekiwaniach itp.). Na podstawie osobistego wywiadu z uczestnikiem doradca zawodowy stworzył dla każdego Indywidualny Plan Działania.

30 październik, 2013

 

W dniach 23.10 – 24.10.2013 przeprowadzono analizę predyspozycji zawodowych w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”, gr. II „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej”. W rozmowach wzięło udział 14 osób. Z tej grupy wyłoniono 12 uczestników II grupy szkoleniowej „Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej”. Rozmowy odbywały się w wymiarze 1 h na kandydata.

28 październik, 2013

 

Miło nam poinformować, że 28.10.2013 rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac”, gr. I realizowane w ramach projektu „Nowa szansa-lepsze życie!”. Podczas trwania szkolenia trener Piotr Bobak przybliży beneficjentom zagadnienia dotyczące m.in. organizacji pracy biurowej, zasad efektywnej komunikacji, obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób. Szkolenie obejmować będzie 120 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

24 październik, 2013

 

Informujemy, że 21.10.2013 w ramach projektu „Nowa szansa – lepsze życie” odbyły się zajęcia grupowe – trening interpersonalny dla gr. I „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac. Celem głównym treningu był rozwój osobistej i zawodowej dojrzałości oraz umiejętności pracy w grupie poprzez usprawnienie komunikacji międzyludzkiej. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli nową wiedzę i nawiązali relacje sprzyjające współpracy.

22 październik, 2013

 

W ramach projektu „Nowa szansa – lepsze życie” gr. I „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” w dniach 15.10 – 21.10.2013 odbyło się Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne. W ramach zajęć uczestnicy skorzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego prowadzonego przez psycholog Annę Szczepińską oraz jednodniowych zajęć grupowych. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem aktywności oraz chęcią współpracy.

04 październik, 2013

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż zrekrutowana została I grupa szkoleniowa „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac”. W dniach 03.010.2013 i 04.010.2013 odbyły się indywidualne rozmowy analizy predyspozycji zawodowych z doradcą zawodowym, w których wzięło udział 14 osób, z czego do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób. Kolejną ścieżką uczestnictwa w projekcie są indywidualne spotkania w ramach poradnictwa zawodowego z tworzeniem IPD. Spotkania te odbędą się w dniach 05.010.2013, 07.10.2013, 08.10.2013 i zawierać będą tematykę dotyczącą analizy potrzeb oraz indywidualnej oceny zawodowej. Doradca zawodowy na podstawie bezpośredniego wywiadu z beneficjentem stworzy dla każdego beneficjenta Indywidualny Plan Działania.

26 lipiec, 2013

 

Informujemy, że na terenie powiatu Nyskiego trwa rekrutacja uczestników do I grupy szkoleniowej „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac”.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

  • będące w przedziale wiekowym : 15-30 lat oraz 50-64 lat
  • zamieszkujące teren woj. opolskiego, w tym tereny :
      powiatu Głubczyckiego w Gminie Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz powiatu Nyskiego w Gminie Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce, Otmuchów
  • posiadające zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny : 509- 611-617, 509-897-748, 77 437-58-55

01 lipiec, 2013

 

Z wielką przyjemnością informujemy ,że firma Consultor Sp. z o. o. z dniem 01.07.2013 r. rozpoczęła realizację projektu „Nowa szansa – lepsze życie !” na terenach powiatu Głubczyckiego ( gmina Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz), oraz powiatu Nyskiego ( gmina Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce, Otmuchów).

Trwa rekrutacja na wszystkie proponowane w projekcie szkolenia:
o Sprzedawca z el. fakturowania i obsługą kasy fiskalnej ( 1 gr./ 90 h)
o Magazynier z obsługą wózka widłowego ( 1 gr./132 h)
o Spawacz metodą MIG/MAG ( 1 gr./ 146 h)
o Pracownik administracyjno – biurowy z el. kadr i płac ( 1 gr. /120 h)


Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodna 7, drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl lub pocztą na adres w/w Biuro Projektu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Ze szkoleń może skorzystać jedynie 108 osób bezrobotnych , spełniających kryteria dostępu do udziału w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny : 509- 611-617, 509-897-748

Serdecznie zapraszamy!

 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki