O projekcie

Projekt „Nowa szansa – lepsze życie !” realizowany jest w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie umowy podpisanej w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Cel projektu Aktywizacja zawodowa i integracja zawodowa osób bezrobotnych z terenu woj. opolskiego, zamieszkujących tereny powiatu Głubczyckiego ( gminę Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz), oraz powiatu Nyskiego ( gminę Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce, Otmuchów) oraz powiat Prudnicki (gminę Głogówek, Lubrza, Prudnik), powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (gminę: Kędzierzyn-Koźle, Cisek).

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki