Usługi w ramach projektu

 1. Poradnictwo zawodowe z IPD ( 1 os./3h)
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne:
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (1 os./2h)
  • Indywidualne poradnictwo psychospołeczne ( 1 os./2h)
  • Grupowy trening interpersonalny ( 1 gr. / 6h)
 3. Pośrednictwo pracy ( 1 os./3h)
 4. Wybrane szkolenia zawodowe:
  • Pracownik administracyjno – biurowy z el. kadr i płac ( 1 gr. /120 h)
  • Sprzedawca z el. fakturowania i obsługą kasy fiskalnej ( 1 gr./ 90 h)
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego ( 1 gr./132 h)
  • Spawacz metodą MIG/MAG ( 1 gr./ 146 h)
 5. Staże zawodowe ( 1os. 4 msc)

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • stypendium szkoleniowe
 • ubezpieczenie
 • materiały szkoleniowe
 • ciepłe posiłki
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki